krystian1988 - dodatki do PHPFusion Regulamin

Ostatnia aktualizacja regulaminu - 01.10.2022 09:25

Zanim zostaniesz użytkownikiem naszego serwisu- przeczytaj te kilka punktów dokładnie.

1. Użytkownik portalu "Krystian 1988 - dodatki do PHPFusion" po rejestracji uzyskuje szereg praw, ale także ma obowiązki.
2. Prawa użytkownika są w praktyce nieograniczone i wyjątkiem są jedynie obwarowania zawarte w niniejszym regulaminie.
3. W serwisie grupa administratorów ma określone uprawnienia i może je stosować wobec pozostałych. Jej decyzje są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
4. Portal zapewnia interaktywne uczestnictwo: zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać oceny, komentarze, teksty na forum, nadsyłając pliki, zdjęcia i propozycje ciekawych stron (linki) oraz nadsyłając artykuły i newsy.
5. Jeden użytkownik może posiadać jedno konto. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się pod kilkoma "postaciami" i w przypadku wykrycia takich praktyk wszystkie takie konta zostaną usunięte
6. Użytkownik naszego serwisu powinien być wzorem dla innych internautów, dlatego wymagamy od niego:
- zaakceptowania faktu, że wszelkie materiały zgromadzone na stronie są wspólnym dobrem - nadrzędnym wobec prywatnych interesów
- respektowania zasad zapewniających prawidłową pracę serwisu, a ustalanych przez Administratorów
- zachowania kultury języka we wszystkich wypowiedziach, unikanie agresywnej polemiki (trolling) i głoszenia treści sprzecznych z prawem i przyzwoitością
- nie atakowania i nie krytykowania innych użytkowników nawet jeśli nie odpowiadają nam ich poglądy czy wypowiedzi
- zgłaszanie Administratorowi wszelkich uwag dotyczących naruszenia regulaminu i nie dokonywanie publicznie własnego osądu takich przypadków
- stosowania do prywatnej wymiany zdań Prywatnych Wiadomości czy Poczty e-mail, nie nadużywając w tym celu interaktywnych możliwości serwisu służących ogółowi użytkowników (komentarze, Shoutbox, forum itp.)
7. Nie zapoznanie się z treścią regulaminu podczas rejestracji nie jest usprawiedliwieniem dla przypadków jego naruszania. Nie czytasz - nie miej pretensji.
8. Przyjmujesz do wiadomości, iż w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu mogą spotkać Cię sankcje od upomnienia po usunięcie z grupy użytkowników.
9. Regulamin może być modyfikowany i zmieniany bez konieczności powiadamiania o tym każdego z członków naszej społeczności z osobna. Jego treść po wszelkich zmianach będzie podawana do ogólnej wiadomości poprzez publikację w serwisie, na jego forum lub poprzez rozesłanie Prywatnych Wiadomości.
10. Z chwilą rejestracji akceptujesz nasze zasady i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.