Drukuj temat
Uproszczony info panel na forum
krystian1988
Taki mały prezent na szybko ode mnie dla wszystkich.
Ostatnio siedziałem nad modyfikacją info panelu tak by pokazywało coś mniej więcej jak ostatni użytkownicy czyli najnowszy user, datę, ilość postów i ile zarejestrowanych userków.
W pliku forum/index.php
zamień:
Kod źródłowyPobierz kod źródłowy  

 echo "<td class='forum'><br />\n";

na:
Kod źródłowyPobierz kod źródłowy  

echo "<td align='left' witdh='45%' valign='bottom' class='forum'><br /><br /><br />";
echo "Dzisiaj jest: ".showsubdate()." <br />";
echo "Użytkownicy napisali: ".number_format(dbcount("(post_id)", DB_POSTS))." postów. <br />";
echo "Zarejestrowanych: ".number_format(dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status<='1'"))." <br />";
$data = dbarray(dbquery("SELECT user_id, user_name, user_status FROM ".DB_USERS." WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1"));
echo "Najnowszy Użytkownik: <span class='side'>".profile_link($data['user_id'], $data['user_name'], $data['user_status'])."</span> <br /></td>";

--------------------------------------------
Pozdrawiam krystian1988.
 
Przejdź do forum: