Wsparcie serwisu
Jeśli i Ty doceniasz wkład autora w tworzenie tego serwisu i masz świadomość, iż wszystkie koszty z tym związane (utrzymanie serwera, domeny ale także utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, dysków z zasobami itp) ponosi pojedynczy człowiek - możesz wesprzeć finansowo tę stronę i mieć satysfakcję, że dołożyłeś swoją cegiełkę do jej budowy i rozwoju.
Zaloguj się
50 zł / 300 zł

Honorowa lista darczyńców:
- krystian1988 (50zł),